Eduskuntaan kuudella askeleella

Perheiden hyvinvointi on menestyvän kansakunnan perusta

Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin yhteiskunta, jokaymmärtääperheiden moninaisuuden. Päätökset pitää arvioida aina lasten ja perheiden näkökulmasta

-Perheille on annettava todellinen valinnanmahdollisuus hoidon ja varhais-kasvatuksen valinnassa.


Oikeus kotihoitoon turvataan kolmeen ikävuoteen saakka.


-Yksikään koti ei saa olla perhe-ja lähisuhdeväkivallan näyttämö. Väkivallan uhreille ja tekijöille pitää luoda lisää matalan kynnyksen tuki-ja hoitopalveluita. Turvakotipaikkojen määrää ja saavutettavuutta on lisättävä Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti.Tasa-arvon edistäminen vaatii aktiivisia toimia

-Itsensä työllistävien asemaa työmarkkinoilla on parannettava.

-Palkkatasa-arvon saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Perusteettomat palkkaerot on poistettava.

Suomeen on säädettävä samapalkkaisuuslaki.


-Sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia on lisättävä.

-Kuukautis-ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on alennettava 24 prosentista 10 prosenttiinTyöelämän joustot takaavat pidemmät työurat-Perheellisyys ei saa ollaeste työuralla etenemiselle.

-Hoito –ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen edesauttaa naisten asemaa työmarkkinoilla.Keskustalle tärkein arvo on lapsen oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa sekä perheiden valinnanvapaus-Perhevapaan pitäminen on tehtävä isille houkuttelevaksi.

-Vuorotteluvapaan mahdollisuus on säilytettävä. Suuri osa naisista työskentelee vaativissa työtehtävissä tai vuorotyössä. Vuorotteluvapaa edistää työssä jaksamista.Naisyrittäjyys vahvistaa koko Suomea

-Suomeen tarvitaan yhä enemmän työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Työn, yrittäjyyden, opiskelun, perheen, vapaa-ajan ja arjen yhdistämiseen pitää tehdä sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

-Yksinyrittäjän on voitavavähentääsairaan lapsen hoitajan palkka yrityksen verotuksessa.


Arvokas ikääntyminen on kunnia-asia


-Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun rakentamaan yhä vanhusmyönteisempää yhteiskuntaa.

-Perhehoidon asemaa ikäihmisten hoitomuotona pitää vahvistaa. Omaishoidon ja työelämän yhdistämisen on oltava nykyistä joustavampaa.

-Riittävä määrä senioriasuntoja ja laitoshoitoa on turvattava.-Kotiin tuotavat hoidot ja palvelut on toteutettava ikäihmistä ja hänen omaisiaan kuunnellen.

-Omaisen hoitoa tulisi pystyä järjestelemään muun muassa liukuvan työajan,lyhennetyn työajan, osa-aikaeläkkeen, vuorotteluvapaan,omaishoitajien hoitovapaan, säästövapaan tai työaikapankinkautta. Omaishoidon tuki on muutettava verovapaaksi

Maaseutu ei ole museo


-Osaavat naiset ovat maaseudun voimavara. Maaseudulla tarvitaan naisten rohkeutta ja yritteliäisyyttä, jolloin suomalainen maaseutu säilyy elävänä ja vetovoimaisena.

-Ihmisen pitää saada asua, yrittää ja tehdä työtä kaikkialla Suomessa.

-Peruspalvelut ja turvallisuus pitää taata asuinpaikasta riippumatta.

-Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen on oltava sujuvaa. Tiet, raiteet, vesiväylät ja lentokentät on pidettävä kunnossa. Maaseutu tarvitsee elinvoimansa tueksi valokuidun.

-Julkinen liikenne ei ulotu kaikkialle, siksi 16-vuotiaille pitää saada henkilöauton ajo-oikeus helpottamaan opiskelua, kotona asumista ja harrastamista.

-Suomalaisen ruoan tulevaisuus on turvattava. Kotimaiset elintarvikkeet ja puhdas vesi ovat huoltovarmuuden tukijalka. Perhetiloihin perustuvan ruoantuotannon jatkuminen Suomessa pitää varmistaa. Tuet on kohdistettavaruokaa tuottaville aktiivitiloille.

KIRKKOPYHÄ JA PIRKANMAAN KESKUSTANAISTEN 70-VUOTISJUHLA 30.9.201

HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu keskiviikkoon 26.9. saakka!!

Vietämme perinteistä Kirkkopyhää ja samalla juhlistamme Pirkanmaan Keskustanaisten 70-vuotista taivalta

su 30. syyskuuta 2018 Juupajoella

Aloitamme juhlajumalanpalveluksella klo 10 Juupajoen kirkossa,
Kopsamontie 230. Jumalanpalveluksen jälkeen laskemme seppeleen
sankarihaudalle.

Juhlahetkeä vietämme Juupajoen Seurakuntalassa, Kopsamontie 200. Osallistumismaksu on 25€.

Ruokailujärjestelyihin liittyen toivomme ilmoittautumiset ja tiedon mah­dol­li­sista ruo­ka-ai­ne­al­ler­gi­oista toi­min­nan­joh­ta­jal­le 24.9.18 men­nes­sä, puh.
040-556 7262 tai kris­tii­na.maki-valk­ki­la@kes­kus­ta.fi. Osallistumismaksun ja mahdolliset muistamiset voi suorittaa suoraan Keskustanaisten Pirkanmaan piirijärjestö ry:n tilille:FI08 5730 0820 0029 92