Strategia

PIRKANMAAN KESKUSTANAISTEN JÄRJESTÖSTRATEGIA

vuoteen 2018   

JOHDANTO

 • Keskustanaisten Pirkanmaan piiri ry on oman puolueensa  edistyksellinen poliittinen naisjärjestö. Toimien yhteistyössä puolueen piirin, nuorten ja Vesaisten kanssa.
 • Piirillä on palkattu osa-aikainen toiminnanjohtaja
 • Piirin toimintaa johtaa johtokunta.   

VISIO

   

 • Keskustanaisten Pirkanmaan piiri ry on itsenäinen, toiminnallisesti riippumaton naisjärjestö.
 • Toimimme aktiivisesti eri-ikäisten ja erilaisissa ammateissa toimivien naistenjärjestönä.           
 • Taloudellisesti toimiva järjestö, jäsentulon ja puoluetuen lisäksi omaa varainhankitaa sekä jäsenmäärän lisääminen koko Pirkanmaalla.
 • Jäsenistömme on aktiiviseksi toimija sekä osastojen yhteistyö on syventynyt eri toimintamuodoissa.
 • Olemme arvostettu yhteiskunnallinen keskustelija ja tasa-arvovaikuttaja.    

MISSIO

 •   Poliittiset tavoitteet: Toimii tasa-arvon edistämiseksi, tukee naisia toimimaan eri luottamustehtävissä, on vaikuttamassa oikeudenmukaisien palvelujen saannin säilymistä koko Pirkanmaan alueella.
 • Taloudelliset resurssit: Pirkanmaan keskustanaisten jäsenten jäsenmaksutuotot, keskustanaisten avustus keskustoimistolta sekä muu varainhankinta. On tukemassa vaaleissa ja muussa naisten osastojen toimintaa.
 • Työmuodot: Piiri tarjoaa alueensa naisille mahdollisuuden poliittiseen vaikuttamiseen järjestämällä koulutusta, vaalitilaisuuksia, erilaisia tapahtumia ja toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.
 • Viestintä: Piiri toimii aktiivisesti yhteydenpidolla osastoihin ja jäseniin.
 • Toimintatavoitteet: Piiri pitää jäsenrekisterin, tukee osastojensa toimintaa  vaaleissa ja muissa tapahtumissa. Huolehtii järjestömateriaalista osastoille.
 • Toimii tukeakseen naisten  ja perheiden arkea. On vaikuttamassa hyvän vanhusten hoidon toteutumisessa sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

    

TALOUDELLISET RESURSSIT

 • Osuus puoluetuesta (keskustanaiset)
 •  Piirin avustus/jäsenmaksutuotot
 •  Omat tapahtumat ja retket

TYÖMUODOT

 • Osastojen toiminnan mahdollistaminen; kokoukset ja eri tilaisuudet.
 • Aktiivinen toiminta vaaleissa
 • Pyritään lisäämään edustusta eri järjestöissä
 • Jalkautuminen lähelle ihmisiä
 • Kaupunkityö    

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

 • Tiedotuksessa käytetään ja hydynnetään internetin käyttöä mahdollisimman  tehokkaasti
 • uusien jäsenten kohtaaminen ja rekrytointi (erityisesti kunnallisvaali- ja eduskuntavaaliehdokkaat).
 • Piirin kotisivut/jäsenosastojen kotisivut, fb-sivut
 • Jäsenkirjeet, kummitoiminta ja mentorointi

 

POLIITTISET TAVOITTEET

 • Pirkanmaalta naiskansanedustaja vuonna 2015
 • Naisten lisääminen päätöksentekoon piiri- ja puoluetasolla
 • Tasa-arvo toimintaan selkeät tavoitteet
 • Ihmisarvoinen vanhustenhoito
 • Palvelujen säilyminen oikeudenmukaisesti koko Pirkanmaan alueella