Kesäteatteriin sunnuntaina 11.7.21 klo 15

Vietetään yhdessä kesäinen iltapäivä Nokian Kesäteatterilla kuunnellen ja katsoen Reino Helismaan musiikkiin perustuvaa näytelmää Me tulemme taas. Hinta 30 € sisältäen lipun ja väliaikakahvin. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä kristiina.maki-valkkila@keskusta.fi tai 040-556 7262
Keskustaväen Kirkkopyhä 29.9. Lempäälässä


Vietämme jälleen perinteistä Keskustaväen kirkkopyhää 29.9.19. Tänä vuonna kokoonnumme Lempäälän kirkkoon (Kirkkopolku 1) jumalanpalvelukseen klo 10, jonka jälkeen lasketaan muistoseppele Sankarihaudoille. Tämän jälkeen siirrymme ruokailemaan Ehtookotoon, Katepalintie 9, Lempäälä. Palvelubussi kuljettaa autottomat kirkonmäeltä ruokailuun. Ruokailun jälkeen on vuorossa ohjelmaa. Keskustanaisten tuore varapuheenjohtaja Anna Sirkiä toimii avauspuhujana. Saamme kuulla myös Lempäälän kunnallisjärjestön terveiset sekä eduskunnan kuulumiset. Lisäksi ohjemassa on musiikkia ja arvontaa. Tilaisuus päättyy täytekakkukahveihin noin klo 15.

Lounas ja kahvit 25€/ henkilö, maksu tilille: Pirkanmaan Keskustanaiset FI08 5730 0820 0029 92. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 24.9. mennessä Kristiina Mäki-Välkkilä, puh 040-556 7262 tai kristiina.maki-valkkila@keskusta.fi


Ritajärven kierros 22.9. klo 10.20


Tervetuloa kaikki keskustalaiset Ritajärven luonnonsuojelualueelle sunnuntaina 22.9.2019. Aloitamme Ritajärven pääpysäköintipaikalta klo 10.20 (Ritajärventie 358, Sastamala). Tutustumme alueeseen Katariina Pylsyn johdolla. Emme juokse hikihatussa vaan nautimme alueen kauneudesta tarinoita kuunnellen. Kuljemme Valkeajärven kierroksen, mutta käymme kaikkien järvien rannalla.

Ruokailu (12,50 €/henkilö) Häijään Nesteellä klo 13.00 https://www.nestehaijaa.fi
Ruokailun jälkeen upeaääninen vuoden 2019 nuori tangokuningas Henri Jokinen esiintyy perheyrityksessään Häijään Nesteen kabinetissa.
Herkkujuustola klo 14.15 http://www.herkkujuustola.fi/
Alue on valtakunnallisen ”Vuoden retkipaikka 2017” -äänestyksen voittaja.
www.ritajarvi.fi

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 18.9. mennessä:
Katariina Pylsy puh. 0500-727741
Pilvi Kärkelä 040-589 5709
Kristiina Mäki-Välkkilä 040-556 7262
Järjestää Pirkanmaan Keskustanaiset, Keskustan Pirkanmaan Piiri, Pirkanmaan Keskustanuoret ja Pirkanmaan Vesaiset


Miten haet MSL:n tukea järjestöllesi -koulutus 14.8. klo 17-20,

Bakery cafe, Tuomiokirkonkatu 26, Tampere


Tiesitkö, että Maaseudun Sivistysliitolta voivat saada tukea koulutustoimintaan kaikki MSL:n jäsenjärjestöjen jäsenet? Tule kuulemaan, kuinka tukea haetaan ja mihin kaikkeen sitä voi saada! Kolmen tunnin koulutuksessa käydään läpi tuen hakeminen ja suunnitellaan käytännössä osallistujien koulutustilaisuuksia taloudellisen tuen edellytykset huomioiden. Voit tuoda siis mukanasi jo valmiin kolutusidean, mihin laadimme hakemuksen. Koulutuksen tulee pitämään Keskustan koulutusyhteistyöstä Maaseudun Sivistysliitossa vastaava koulutussuunnittelija Heli Lehtilä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Kurssin hinta 10 € sisältäen tarjoilun. Ilmoittautumiset ja mahdolliset allergiat sunnuntaihin 11.8. mennessä Kristiinalle, 040-556 7262 tai kristiina.maki-valkkila@keskusta.fi .

Eduskuntaan kuudella askeleella

Perheiden hyvinvointi on menestyvän kansakunnan perusta

Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin yhteiskunta, jokaymmärtääperheiden moninaisuuden. Päätökset pitää arvioida aina lasten ja perheiden näkökulmasta

-Perheille on annettava todellinen valinnanmahdollisuus hoidon ja varhais-kasvatuksen valinnassa.


Oikeus kotihoitoon turvataan kolmeen ikävuoteen saakka.


-Yksikään koti ei saa olla perhe-ja lähisuhdeväkivallan näyttämö. Väkivallan uhreille ja tekijöille pitää luoda lisää matalan kynnyksen tuki-ja hoitopalveluita. Turvakotipaikkojen määrää ja saavutettavuutta on lisättävä Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti.Tasa-arvon edistäminen vaatii aktiivisia toimia

-Itsensä työllistävien asemaa työmarkkinoilla on parannettava.

-Palkkatasa-arvon saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Perusteettomat palkkaerot on poistettava.

Suomeen on säädettävä samapalkkaisuuslaki.


-Sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia on lisättävä.

-Kuukautis-ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on alennettava 24 prosentista 10 prosenttiinTyöelämän joustot takaavat pidemmät työurat-Perheellisyys ei saa ollaeste työuralla etenemiselle.

-Hoito –ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen edesauttaa naisten asemaa työmarkkinoilla.Keskustalle tärkein arvo on lapsen oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa sekä perheiden valinnanvapaus-Perhevapaan pitäminen on tehtävä isille houkuttelevaksi.

-Vuorotteluvapaan mahdollisuus on säilytettävä. Suuri osa naisista työskentelee vaativissa työtehtävissä tai vuorotyössä. Vuorotteluvapaa edistää työssä jaksamista.Naisyrittäjyys vahvistaa koko Suomea

-Suomeen tarvitaan yhä enemmän työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Työn, yrittäjyyden, opiskelun, perheen, vapaa-ajan ja arjen yhdistämiseen pitää tehdä sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

-Yksinyrittäjän on voitavavähentääsairaan lapsen hoitajan palkka yrityksen verotuksessa.


Arvokas ikääntyminen on kunnia-asia


-Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun rakentamaan yhä vanhusmyönteisempää yhteiskuntaa.

-Perhehoidon asemaa ikäihmisten hoitomuotona pitää vahvistaa. Omaishoidon ja työelämän yhdistämisen on oltava nykyistä joustavampaa.

-Riittävä määrä senioriasuntoja ja laitoshoitoa on turvattava.-Kotiin tuotavat hoidot ja palvelut on toteutettava ikäihmistä ja hänen omaisiaan kuunnellen.

-Omaisen hoitoa tulisi pystyä järjestelemään muun muassa liukuvan työajan,lyhennetyn työajan, osa-aikaeläkkeen, vuorotteluvapaan,omaishoitajien hoitovapaan, säästövapaan tai työaikapankinkautta. Omaishoidon tuki on muutettava verovapaaksi

Maaseutu ei ole museo


-Osaavat naiset ovat maaseudun voimavara. Maaseudulla tarvitaan naisten rohkeutta ja yritteliäisyyttä, jolloin suomalainen maaseutu säilyy elävänä ja vetovoimaisena.

-Ihmisen pitää saada asua, yrittää ja tehdä työtä kaikkialla Suomessa.

-Peruspalvelut ja turvallisuus pitää taata asuinpaikasta riippumatta.

-Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen on oltava sujuvaa. Tiet, raiteet, vesiväylät ja lentokentät on pidettävä kunnossa. Maaseutu tarvitsee elinvoimansa tueksi valokuidun.

-Julkinen liikenne ei ulotu kaikkialle, siksi 16-vuotiaille pitää saada henkilöauton ajo-oikeus helpottamaan opiskelua, kotona asumista ja harrastamista.

-Suomalaisen ruoan tulevaisuus on turvattava. Kotimaiset elintarvikkeet ja puhdas vesi ovat huoltovarmuuden tukijalka. Perhetiloihin perustuvan ruoantuotannon jatkuminen Suomessa pitää varmistaa. Tuet on kohdistettavaruokaa tuottaville aktiivitiloille.

KIRKKOPYHÄ JA PIRKANMAAN KESKUSTANAISTEN 70-VUOTISJUHLA 30.9.201

HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu keskiviikkoon 26.9. saakka!!

Vietämme perinteistä Kirkkopyhää ja samalla juhlistamme Pirkanmaan Keskustanaisten 70-vuotista taivalta

su 30. syyskuuta 2018 Juupajoella

Aloitamme juhlajumalanpalveluksella klo 10 Juupajoen kirkossa,
Kopsamontie 230. Jumalanpalveluksen jälkeen laskemme seppeleen
sankarihaudalle.

Juhlahetkeä vietämme Juupajoen Seurakuntalassa, Kopsamontie 200. Osallistumismaksu on 25€.

Ruokailujärjestelyihin liittyen toivomme ilmoittautumiset ja tiedon mah­dol­li­sista ruo­ka-ai­ne­al­ler­gi­oista toi­min­nan­joh­ta­jal­le 24.9.18 men­nes­sä, puh.
040-556 7262 tai kris­tii­na.maki-valk­ki­la@kes­kus­ta.fi. Osallistumismaksun ja mahdolliset muistamiset voi suorittaa suoraan Keskustanaisten Pirkanmaan piirijärjestö ry:n tilille:FI08 5730 0820 0029 92