Naisilla on vaikuttamisen paikka kuntavaaleissa!

14.12.2016

http://us2.campaign-archive1.com/?u=883ee0e4ea50b557c1f7058c3&id=21ddb4ba5a&e=18fcb74fe3

Naisilla on vaikuttamisen paikka kuntavaaleissa!

 
Lokakuussa julkaistu puoluebarometri osoitti, että Keskusta on menettänyt kannatustaan naisten joukossa. Tämä on vakava viesti koko keskustalaiselle kentälle. Me Keskustanaisten edustajat luovutimme puheenjohtaja, pääministeri Sipilälle Tornion puoluevaltuuston kokouksessa naisten omat kuntavaaliteesit. Niiden keskeinen viesti on naisten huomioiminen kaikin tavoin kuntavaalityössä.
 
Politiikassa puhutaan paljon työn ja perheen yhteensovittamisesta. Tehtävää riittää myös luottamustehtävien ja perheen yhteensovittamisessa. Aihe nousi esille syksyllä erään yksittäistapauksen osalta, kun kokouspalkkio pudotti äitiyslomalla olleen luottamushenkilön äitiyspäivärahan minimitasolle. Taustalla oli Kelan tulkinta lainsäädännöstä, jonka mukaan kunnalliset luottamustehtävät eivät ole harrastustoimintaa vaan ansiotyöhön rinnastettavaa työtä. Naisten kannalta laki on tältä osin syrjivä. Siksi yksi Keskustanaisten teeseistä on, että lakia on muutettava eikä äitiyspäivärahan tasoon saa vaikuttaa se, hoitaako yhteiskunnallisia luottamustehtäviä.
 
Toinen tärkeä asia nyt ehdokashankinnan ollessa kiihkeimmillään on, että puolueessa huolehditaan naisten riittävästä määrästä ehdokaslistoilla. Tällä hetkellä naisia on kuntapäättäjistä vain kolmannes. Se ei ole tasa-arvon mukainen osuus eikä Keskusta saa siksi tyytyä vain siihen, että ehdokkaita kaiken kaikkiaan saadaan määrällisesti hyvin. Liian vähän on kiinnitetty huomiota siihen, että vain vähemmän kuin joka neljäs marraskuun loppuun mennessä keskustan ehdokkuuteen sitoutuneista oli naisia. Se ei missään nimessä ole riittävästi.
 
Nyt on syytä valmistautua myös jo kuntavaalien jälkeiseen luottamuspaikkojen jakoon. Naisia ei saa siinäkään vaiheessa sivuuttaa. Edelleen tapa, että puheenjohtajiksi nimitetään miehiä, vaikka naiset ovat saattaneet saada runsaasti ääniä, elää valitettavan sitkeässä. Voi olla, että naiset arastelevat keskeisten paikkojen vastaanottamista. Keskustalaista tasa-arvotyötä on kuitenkin tukea naisia sovittamaan tehtävät omaan arkeensa. Kaikki luottamustehtävät ovat ihmisen kokoisia ja sovitettavissa myös naisten kiireiseen elämään.
 
Keskustanaisten teeseissä vaadimme myös, että jokainen kunta ja maakuntaliitto Suomessa allekirjoittaa tasa-arvon peruskirjan tulevan vaalikauden aikana. Tasa-arvon asia on erityisen ajankohtainen nyt, kun sote- ja maakuntauudistus etenevät. Keskustelu sukupuolten tasa-arvosta on nostettava valinnanvapauden, yhtiöittämisen ja tehostamisen rinnalle.
 
Uudistusten osalta otimme kantaa myös digitalisaatioon. Siinäkin on vahva tasa-arvon ulottuvuus. Digiloikka ei saa jäädä vain hyväosaisten, koulutettujen tai kaupungeissa ja taajamissa asuvien suomalaisten hyödyksi. Erityisen tärkeää on huolehtia digitasa-arvosta kouluissa, jotka etenevät valtavin harppauksin kohti tulevaisuuden työskentelytapoja.
 
Voimia ja tsemppiä ehdokashankintaan ja kuntavaalityöhön! Ja ennen muuta rauhallista joulun odotusta!
 
Elsi Katainen
Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja
Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

15.01.2017Elsi Katainen haluaa tasa-arvotekoja kuntiin
19.12.2016Nainen lähde rohkeasti vaikuttamaan!
14.12.2016Naisilla on vaikuttamisen paikka kuntavaaleissa!
12.11.2016Pirkanmaan Keskustan syyskokous
06.03.2016Edustajapaikkoja Pirkanmaan Keskustanaisille!
14.11.2015Keskustanaisten Riitta Koskinen Keskustan Pirkanmaan piirin puheenjohtajaksi
03.06.2015Keskustanaiset: Tasa-arvo-ohjelma hallitusohjelmaa täydentämään
15.02.2015Vaalibussi Pirkanmaalla!
01.02.2015Keskustanaiset Maanataimarkkinoilla 2.2. Tampereen keskustorilla
03.11.2014Elsi Katainen Kirkkopyhässä

Siirry arkistoon »